หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
บุคลากร
 
 


นายอุทิศ จิตรธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางเบญจวรรณ จันทร์เพ็ญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวจำเรียง สิทธิปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุภาพ สุขศิลา
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชลดา กล่ำดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


- ว่าง -
นักวิชาการสุขาภิบาล


นายนฤพนธ์ กะมุทา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จ่าสิบเอก ทองพูล กัดผุ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางอำพร พันธ์สุมา
นักจัดการงานทั่วไป


นายอนันต์ ศรีธงชัย
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา


นายจีระศักดิ์ มาตุสุริยวงษ์
พนักงานขับรถยนต์


นายประทวน ลาสุดี
คนสวน


นายสุริยะ กัดผุ
คนงานทั่วไป


นางภาวิณี พรมจันทึก
คนงานทั่วไป


นายรุ่งโรจน์ แก้วไสส่อง
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย