หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นายอุทิศ จิตรธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 080-051-5959


นางเบญจวรรณ จันทร์เพ็ญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-180-3566
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวจำเรียง สิทธิปัญญา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-581-2812


นางสรชา ศรีเชื้อ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณฐรักษ์ บัวไข
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวพรรณี ฤทธิ์แผลง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวรัตนา แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608