หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
ข่าวสาร
 
 


 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
 

นายณรงค์  ริดจะนา ประธานสภา อบต.สองคอน พร้อมด้วยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.สองคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน โดยมีการพิจารณาในญัตติต่าง ๆ เช่น พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระที่สอง และวาระที่สาม การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย การกันเงินงบประมาณรายจ่าย ฯลฯ เป็นต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 09.59 น. โดย คุณ ชลดา กล่ำดี

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย