หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
สมาชิกสภา
 
 


นายณรงค์ ริดจะนา
ประธานสภา
 


นายสมศักดิ์ สุกาวาส
รองประธานสภา


นายอุทิศ จิตรธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายสวงษ์ จิตรทราย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายฉลอง บัวบาลศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายธวัชชัย ฤทธิ์จำปา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายบุญธรรม สิทธิปัญญา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายธนิต โสดานิล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายวนัย สีมารัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายประดิษฐ์ อริยะโคตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายภาวิศ บุญชารี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายดุสิต พุทธิศา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย