หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 
 


นายณรงค์ อ้นจันทร์
กำนันตำบลสองคอน
โทร : 086-1230800
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสุชาติ แก้วกล้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
บ้านสองคอนเหนือ
โทร : 086-1239322


นายสกล ลาชมภู
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านสองคอนเหนือ
โทร : 085-3936293


นางสาวสุพรรษา ไชยโย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านหนองน้อย
โทร : 086-9806465


นางมาลินี วงษ์สอาด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านสองคอนใต้


นายสมยศ จันทะบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
บ้านปางคล้อ
โทร : 081-795915


นายชลธี ภานุพรดเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านสองคอนใต้
โทร : 086-1263906


นายเพียร ชัยพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
บ้านสีทาเหนือ
โทร : 098-5058329


นายพัชกร ปาณศรี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
บ้านสีทาใต้
โทร : 082-1987863


นายดำริห์ กาวิละ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านพระพุทธบาทน้อย
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608