หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
ศาสนสถานในตำบลสองคอน
การศึกษาในตำบลสองคอน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1
2
3
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 146 
ประกาศ เรื่องจ้างเหมารถแบ็คโฮซ่อมแซมวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 343 
ประกาศ เรื่องซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำบริเวณสองคอนเหนือ ม.2 และสองคอนใต้ ม.7 [ 18 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 589 
   
 
   
 
ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมกร [ 1 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 389 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล [ 18 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 347 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้า่ [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 345 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


จ้างเหมาและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ที่มาร่วมงานตามโครงการชุมชนประเพ [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมารถแห่หลวงพ่อทองสุขพร้อมตกแต่งประดับดอกไม้ ผูกผ้า ตามโครงการชุมชนประเพณีแ [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดสถานที่ ตมโครงการชุมชนประเพณีแห่พระสรงน้ำหลวงพ่อทองสุก หลวงพ่อทองใส [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาเครื่องไฟขยายเสียงพร้อมแตรวงตลอดงาน ตามโครงการชุมชนประเพณีแห่พระสรงน้ำหล [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อเวชภัณฑ์ยา (วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 มล.) และอุปกรณ์ที่จำเป็นและเกี่ย [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อแพ็คน้ำ โพลิเมอร์ คลอรีนน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมายานพาหนะรับส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการค่ายกลางวัน เสริมสร้างทักษะชีว [ 5 เม.ย. 2567 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
   
 
   
 
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
แจ้งผลการประเมินตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครอง [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูลแบบสอบถามงานวิจัย [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำโซลาร์เซลล์และความรู้พื้นฐานระบบโซลาร์เซลล์ รุ่นที่ 1.2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัดสระบุรี 76 จังหวัด [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 23 
ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๗ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 28 
แบบป้ายและประมาณการราคา คก.พัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 25 
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 40 
การดำเนินโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุน อปท.ในการพัฒนาสวัสดิการทางการเลือกสำหรับผู้สูงอายุ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 36 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 26 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2567 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 19 
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ปรับปรุงใหม่) ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 24 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 [ 17 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 30 
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV System ของ อปท. [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 34 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 52 
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 65 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 53 
   
 
   
 
ทต.ธารเกษม รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2567 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ชะอม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลิ่งชัน โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ว [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กใ [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านลำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตอกเสาเข็ม [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.วิหารแดง โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองโดน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบ [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนาก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (หมู่ที่ 1) [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนาก โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (หมู่ที่ 4) [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.พุกร่าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านเจ้าพ่อเขาตก [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.สระบุรี การเผยแพร่สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาคคำนวณเป็นเงินได้ [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.หินกอง พิธีอัญเชิญพระพุทธมาประดิษฐานที่หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง รำวงมหาดไทยเพื [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองโรง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หม [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
ทต.หินกอง โรคฮีทสโตรก ภัยร้ายหน้าร้อน [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแก เทศบาลตำบลหนองแก เข้าเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย พร้อมมอบวัสดุซ่ [ 22 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
   
 
   
 


อบต.โคกสว่าง ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.โคกสว่าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.โคกสว่าง จ้างโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.หนองโดน ซื้อวัสดุสนาม (โต๊ะม้าหิน) จำนวน 1 รายการ ของ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองโดน โดยว [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.หนองโดน จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองสาธารณะนันท์ ด้านทิศ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองนาก จ้างซ่อมรถขยะ 83-7008 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองโรง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองโรง ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับใช้ในศาลาประชาคมหมู่ 2 ตำบลหนองโรง โดยวิธีเฉพ [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.หินกอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.บางโขมด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ซอย 3 หมู่ที่ 2 [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองสรวง จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหลังโรงสีบางกง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ชะอม ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองยาว จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายวิเศษ มีแป้น โดยวิธีเ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองยาว จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยบ้านนางสมบูรณ์ พุกน้อย โดยวิธี [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองยาว จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บริเวณใกล้เคียงพื้นที่นางจันทร์ ต้นเกตุ ถ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ตลิ่งชัน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายช [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ตลิ่งชัน ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายช [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.ท่าลาน โครงการปรับปรุงถนนเทศบาล 4 หมู่ที่ 5,6 ชุมชนสันติสุข [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองสรวง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]
   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
สอบถามเรื่องการสมัครเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะ (11 เม.ย. 2567)    อ่าน 15  ตอบ 1  
การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด (11 เม.ย. 2567)    อ่าน 20  ตอบ 1  
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (1 เม.ย. 2567)    อ่าน 30  ตอบ 0  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   
กล้วยฉาบดาวใจ OTOP
เขาพระพุทธบาทน้อย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
ระบบตรวจสอบสิทธิเด็กแรกเกิด ระบบตรวจสิทธิสวัสดิการ คำร้องแจ้งซ่อมดวงไฟฟ้าสาธารณะ คำร้องขอความอนุเคราะห์น้ำ
อุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย