หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลสองคอน ตั้งมาแต่ยุบตำบลสีทา แล้วใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2537 ซึ่งสมัยรัชการที่ 4 เรียก “ตำบลสีทา” ต่อมาเมื่อประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวแล้ว จึงแยกออกไปเป็นตำบลเตาปูน ตำบลบ้านธาตุ และตำบลท่าคล้อ ซึ่งตำบลนี้คนเก่าเล่าสืบกันมาว่า เดิมนั้นหมู่บ้านริมฝั่งลำน้ำป่าสักแห่งนี้ มีหมู่บ้าน 5 หลังคา ผู้นำหมู่บ้านชื่อ ตาสอง ยายคอน มาเป็นชื่อตำบลเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่แกนำลูกๆ หลานๆ มาอยู่ที่นี่ก่อนกว่าใครๆ นั้นเอง
  ตำบลสองคอน มีประวัติศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมากทีเดียว เพราะเป็นตำบลที่ตั้งสร้าง
“พระบวรราชวังสีทา” ในสมัยราชการที่ 4 ราชอนุชาของพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทรงเสด็จมาสร้างขึ้นไว้เป็นวังที่ประทับ และตามพงศาวดารว่าพระองค์ทรงโปรดวังนี้มาก เสด็จมาประทับจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของพระองค์
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เดิมเป็นสภาตำบล มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 สภาตำบลสองคอนได้รับสถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการท้องถิ่น ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
ตราสัญลักษณ์
 
ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบล
สองคอน เป็นรูปวงรีใหญ่มีอักษร “อบต.สองคอน”
และขอบล่างมีอักษร “อ.แก่งคอย จ.สระบุรี” ในตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย พระบวรราชวังสีทา แสดงถึงโบราณสถานเก่าแก่ และเป็นสัญลักษณ์ของตำบลสองคอน
 
ที่ตั้ง
 
ตำบลสองคอนเป็นหนึ่งใน 14 ตำบลของอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ประมาณ 32 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นไร่ ประมาณ 20,000 ไร่ อยู่ห่างจากตัวอำเภอแก่งคอยไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าตูม และตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย
 
ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
ตำบลเตาปูน
อำเภอแก่งคอย
ตำบลสองคอน
ตำบลท่าตูม
และตำบลบ้านธาตุ
อำเภอแก่งคอย
ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,209 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 3,560 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38
  หญิง จำนวน 3,649 คน คิดเป็นร้อยละ 50.62
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,695 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 225.28 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านสองคอนเหนือ 936 989 1,925 948
2 บ้านสองคอนเหนือ 260 251 511 261
3 บ้านหนองน้อย 296 288 584 164
4 บ้านสองคอนกลาง 251 246 497 164
5 บ้านสองคอนใต้ 187 198 385 93
6 บ้านปางคล้อ 206 202 408 126
7 บ้านสองคอนใต้ 129 140 269 88
8 บ้านสีทาเหนือ 307 289 596 192
9 บ้านสีทาใต้ 209 222 431 118
10 บ้านพระพุทธบาทน้อย 609 668 1,277 428
11 บ้านบ่อโศรก 170 156 326 113
รวม 3,560 3,649 7,209 2,695