หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.สองคอน   จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 3 ต.ค. 2565
อบต.สองคอน   จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 3 ต.ค. 2565
ทต.หนองแก   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ทต.ดอนพุด   จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ทต.หินกอง   จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ทต.หินกอง   จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านบุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.พุคำจาน   โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ๒ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 3 ต.ค. 2565
อบต.พุคำจาน   โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 3 ต.ค. 2565
อบต.พุคำจาน   โครงการจัดซื้อระบบกระจายเสียง ชนิดใช้คลื่นความถี่วิทยุเชื่อมโยงสัญญาณ จำนวนร ๗ ชุด 3 ต.ค. 2565
อบต.หนองย่างเสือ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำ บริการ/เดือน สำหรับสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
อบต.หนองย่างเสือ   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำ บริการ/เดือน สำหรับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2565
ทต.ดอนพุด   จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2565
ทต.ดอนพุด   จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.หนองโรง   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 รวม 1 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
อบต.หนองโรง   จ้างคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,121
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608