หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด 200 มิลลิลิตร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลสองคอน จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565) ระยะเวลา 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (บ้านสีทาใต้) ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.สองคอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดทางระบายน้ำจากน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างผูกผ้าประดับเวทีจัดกิจกรรมงานจิตอาสาพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดทางระบายน้ำจากน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมมุ้งลวดบานประตูเหล็กดัดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายหลังวัดปางคล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก (สายบ้านนายไพศาล จันสนิท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลบหลุมกลบบ่อถนนหินคลุก (สายหลังอนามัยพระพุทธบาทน้อยบ้านนาย วงษ์มะหิงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 21
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608