หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
 
 
นายประเสริฐ ศิริวัฒน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสองคอนประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร ร้อยละ 48 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 32 และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท โดยออกไปทำงานทั้งในและนอกพื้นที่ ร้อยละ 20
 
ภูมิอากาศ
ลักษณะลมฟ้าอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู
ดังเช่นพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดสระบุรี ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มตั่งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
  ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั่งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ภูมิประเทศ
ตำบลสองคอนโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบถึง
ลอนลาดเล็กน้อยห่างกับแม่น้ำป่าสัก เป็นแนวเขตของตำบลทางทิศใต้ ทางทิศตะวันออกของตำบลเป็นเขาพระบาทน้อย และทางทิศตะวันตกเป็นเขาหินปูน
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
   
ตำบลสองคอนมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ ดังนี้
  ประเพณีแห่หลวงพ่อทองสุข เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล เพื่อให้ประชาชนร่วมกราบขอพร และ สรงน้ำองค์หลวงพ่อทองสุก ซึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์
  ประเพณีบวงสรวง จัดขึ้นบริเวณโบราณสถานบวรราชวังสีทา เป็นประจำทุกปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นรำโทน หมู่ที่ 9 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 
การศึกษาในตำบล
   
โรงเรียนในสำนักงานคณะการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) จำนวน 3 แห่ง คือ
  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 8
  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
หมู่ที่ 10
  โรงเรียนวัดบ่อโศรก หมู่ที่ 11
โรงเรียนในสำนักงานคณะการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) จำนวน 1 แห่ง คือ
  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม หมู่ที่ 1
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลสองคอน จำนวน 3 แห่ง คือ
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 8
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย หมู่ที่ 10
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ่อโศรก หมู่ที่ 11
  อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 3 แห่ง
  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
  องค์กรพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และศาสนาวัฒนธรรม จำนวน 2 องค์กร คือ
    สภาเด็กและเยาวชน
    สภาวัฒนธรรมตำบลสองคอน
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม มีศาสนสถาน จำนวน 10 แห่ง ดังนี้
  วัดแก่งป่าสัก หมู่ที่ 1
  วัดสองคอนเหนือ หมู่ที่ 2
  วัดหนองน้อย หมู่ที่ 3
  วัดสองคอนกลาง หมู่ที่ 4
  วัดสองคอนใต้ หมู่ที่ 5,7
  วัดปางคล้อ หมู่ที่ 6
  วัดสีทาเหนือ หมู่ที่ 8
  วัดสีทาใต้ หมู่ที่ 9
  วัดพระพุทธบาทน้อย หมู่ที่ 10
  วัดบ่อโศรก หมู่ที่ 11
การสาธารณสุขในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน มีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสองคอน จำนวน 3 แห่ง
และองค์กรด้านสาธารณะ จำนวน 1 องค์กร ประกอบด้วย
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    จำนวน 2 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน หมู่ที่ 8
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาท
น้อย หมู่ที่ 10
  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 150 คน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
ศูนย์ตำรวจชุมชนประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง ณ หมู่ที่ 10 บ้านพระบาทน้อย จำนวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งตำบล 47 คน
การคมนาคม
การคมนาคม ใช้เส้นทางสายสำคัญคือ ถนนอดิเรกสาร ถนน รพช. 4035 และทางหลวงท้องถิ่น สายสองคอน – โคกดินแดง ติดต่อกับอำเภอเมือง และอำเภอแก่งคอย
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-3624-1608
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย